Khóa học thiết kế UI UX Cơ Bản (Thiết Kế Giao Diện Web)

wiliam ButinJuly 15, 2019

Mô tả khóa học
Khóa học thiết kế UI UX Cơ Bản sẽ giúp bạn nắm bắt được chuỗi quy trình và công cụ tập trung vào thiết kế giao diện Web.
Sử dụng thành thạo ứng dụng thiết kế UI UX Figma để thiết kế giao diện Web.

Nắm vững kiến thức thiết kế giao diện của tất cả những dạng Web phổ biến hiện nay như: Template Website, Landing Page, Website Doanh Nghiệp (Corporate Site), Website Tin Tức (News Site), Website Thương Mại Điện Tử (E-Commerce Website), Directory Website…

Ngoài những kiến thức chuyên môn thì bạn còn được chia sẻ chân thành về cách làm showcase hiệu quả, tạo dựng portfolio, và kể cả cách báo giá của mảng Thiết kế UI UX Web – điều mà chưa từng ai nói với bạn trước đây.

Được chia sẻ về góc nhìn khi làm việc, tinh thần teamwork, và thảo luận về tư duy “đúng – đẹp” được áp dụng trong từng trường hợp cụ thể.

Hướng dẫn những “mẹo” để áp dụng vào thiết kế giao diện website. Mỗi bài học đều có cái để xài ngay, và cung cấp các keywords để bạn có thể tự tra cứu học sâu thêm, là nền tảng để học Thiết Kế UI/UX Nâng Cao (Thiết Kế Giao Diện App) tiếp theo.
Cấu trúc bài giảng
Bài 01 – Warmup 1 Buổi
Bà 02 – Process 1 Buổi
Bài 03 – Research & Types of Website 1 Buổi
Bài 04 – Wireframe & Prototype 1 Buổi
Bài 05 – Visual Design 1: Graphic Elements 1 Buổi
Bài 06 – Visual Design 2: UI Kits & Components 1 Buổi
Bài 07 – Case Study 1: Landing Page & Website Template 1 Buổi
Bài 08 – Case Study 2: Corporate Website & News Site 1 Buổi
Bài 09 – Case Study 3: Directory & E-commerce Website 1 Buổi
Bài 10 – Case Study 4: Basic UI Design & Thinking for Startup Products 1 Buổi
Bài 11 – Design Guidelines, Documents & Showcase 1 Buổi
Bài 12 – Careers & Course Wrap-up 1 Buổi
Bài 13 – Graphic Design apply UI 1 Buổi
Bài 14 – Review

Categories