Khoá học Cinema 4D TVC Quảng Cáo

wiliam ButinJuly 15, 2019

Mô tả khóa học
Sau khi hoàn thành khóa học Cinema 4D TVC Quảng Cáo này, bạn sẽ:
Thành thạo các kỹ năng nâng cao về Modeling, Animation, UVmapping, Textture, Shader, Camera, Ligting và Rendering…

Tiếp cận được công nghệ thể hiện 3D sản phẩm cho 3D TVC, 3D Poster, 3D Print Ads…

Tự tin nhận dự án TVC 3D sau khi hoàn thành khoá học.
Cấu trúc bài giảng
Bài 01 – Giới thiệu sơ lược về 3D quảng cáo 1 Buổi
Bài 02 – Model dạng hộp vuông 2 Buổi
Bài 03 – Model dạng hộp tròn 1 Buổi
Bài 04 – Model dạng hộp tròn (tt) 1 Buổi
Bài 05 – Sản phẩm dạng túi/gói 1 Buổi
Bài 06 – Sản phẩm dạng túi/gói (tt) 1 Buổi
Bài 07 – Các nhãn hàng mỹ phẩm dạng chai 1 Buổi
Bài 08 – Sản phẩm chai nhựa 1 Buổi
Bài 09 – Model tuýp gel 1 Buổi
Bài 10 – Model chai Oxy Wash 1 Buổi
Bài 11 – Model dạng lon 1 Buổi
Bài 12 – Hướng dẫn apply UV cho lon nước 1 Buổi
Bài 13 – Hướng dẫn model Smart Phone 1 Buổi
Bài 14 – Hướng dẫn model Smart Phone (tiếp theo) 1 Buổi
Bài 15 – Hướng dẫn model Smart Phone (tiếp theo) 1 Buổi
Bài 16 – Hướng dẫn model Smart Phone (tiếp theo)

Categories