Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

wiliam ButinJuly 15, 2019

Mô tả khóa học
Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation sẽ trang bị cho bạn từ những kỹ năng nền tảng nhất đến thành thạo After Effect để thực hiện video Motion Graphic & 2D Animation.
Sau khóa học, bạn sẽ nắm vững diễn hoạt Animation 2D/ Motion Graphic và tự do sáng tạo với vũ khí đầy sức mạnh After Effect để sáng tạo những TVC Quảng Cáo 2D, Motion Graphic Video, Info Graphic Video, 2D Animation (hoạt hình 2D hiện đại)… đẹp mắt.

Khóa học After Effect Motion Graphic này phù hợp các bạn đang là Graphic Designer và có mong muốn phát triển thành Motion Graphic Designer.

(Click xem lý do bạn cần phải học Motion Graphic càng sớm càng tốt!)

Nếu bạn là Editor (dựng phim) hoặc mong muốn sử dụng After Effect để làm hiệu ứng video và hậu kỳ video thì đây không phải khoá học dành cho bạn. Hãy click xem qua khoá học After Effect Hiệu Ứng, có thể đó mới là khoá học phù hợp với mong muốn của bạn.

Nếu bạn đã có nền tảng về Motion Graphic rồi và muốn nâng cao kỹ thuật & tư duy Motion thì hãy xem qua khóa học Motion Graphic Nâng Cao.
Cấu trúc bài giảng
Bài 01 – Tổng quan về After Effect 1 Buổi
Bài 02 – Làm quen với các thuộc tính cơ bản của chuyển động 1 Buổi
Bài 03 – Làm quen các chuyển động phức tạp 1 Buổi
Bài 04 – Kết hợp các chuyển động phức tạp, tương tác với nhau 1 Buổi
Bài 05 – Các nguyên tắc Animation 1 Buổi
Bài 06 – Sự ảnh hưởng của tốc độ lên style motion 1 Buổi
Bài 07 – Cách phân tich chuyển động và tìm kiếm hướng thực hiện 1 Buổi
Bài 08 – Làm quen với các thuộc tính Shape Layer 1 Buổi
Bài 09 – Làm quen với các thuộc tính Shape Layer & Mask 1 Buổi
Bài 10 – Hoàn tất bài tập Morphing 1 Buổi
Bài 11 – Trình bày đề tài cuối khóa 1 Buổi
Bài 12 – Giới thiệu camera, các tip khi sử dụng camera 1 Buổi
Bài 13 – Tuỳ chình Character cơ bản 1 Buổi
Bài 14 – Chuyển động nhân vật, hành động khi đứng yên tại chỗ 2 Buổi
Bài 15 – Animation nhân vật di chuyển, tìm hiểu về walk, run, cycle 1 Buổ

Categories