Khoá học After Effect Hiệu Ứng

wiliam ButinJuly 15, 2019

Mô tả khóa học
Khóa học After Effect Hiệu Ứng sẽ trang bị cho bạn từ những kỹ năng nền tảng nhất đến thành thạo After Effect, được tập trung vào Hiệu Ứng Video.
Hoàn thành khoá học bạn có thể sử dụng After Effects thực hiện các video có Hiệu Ứng, Hình Hiệu Truyền Hình, Intro Sản Phẩm, Trailer Quảng Cáo, Hiệu Ứng Motion … và có thể tự tin áp dụng các hiệu ứng phức tạp khác vào video của bạn.

Giúp bạn có được kiến thức và kỹ năng vững chắc trước khi tiếp tục nâng cao hơn với khoá học After Effect Kỹ Xảo Phim VFX.

Nếu bạn là một Video Editor, Chuyên viên dựng phim hoặc đơn giản chỉ là đam mê kỹ xảo hiệu ứng thì bạn rất thích hợp với khóa học này.
Lớp học After Effect Hiệu Ứng tại Keyframe có gì khác biệt?
Mỗi khóa tối đa chỉ 12 – 15 học viên, nên sự quan tâm và hướng dẫn sẽ là hoàn hảo với từng học viên theo học.

Lớp học được trang bị những dàn máy cấu hình cao xử lý Video và 3D, phục vụ cho việc thực hành tại lớp là tốt nhất.

Giảng viên là chuyên gia nhiều năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Kỹ Xảo Phim, Video Design, Truyền Hình và Quảng Cáo.

Được hỗ trợ cài đặc phần mềm, plugin và hỗ trợ kiến thức trong và sau khoá học thông qua Facebook Group, Facebook Chat hoặc điện thoại trực tiếp.

Sau khóa đào tạo, bạn sẽ làm chủ được After Effect và tự do sáng tạo với vũ khí đầy sức mạnh này. Những TVC Quảng cáo, Kỹ xảo phim VFX, Motion Graphic, Hình hiệu, Trailer truyền hình, Music video… sẽ vô cùng dễ dàng với bạn.

Hỗ trợ mãi mãi sau khoá học.

Keyframe cấp chứng chỉ khi hoàn thành khoá học.

Cấu trúc bài giảng
Bài 01 – Tổng quan After Effect 1 Buổi
Bài 02 – Các thuộc tính trên Layer Panel 1 Buổi
Bài 03 – Menu layer và Mask 1 Buổi
Bài 05 – Hướng dẫn Track matte 1 Buổi
Bài 06 – Hướng dẫn Camera Basic 1 Buổi
Bài 07 – Thực hành Camera Basic 1 Buổi
Bài 09 – Hướng dẫn Trapcode suite 1 Buổi
Bài 10 – Hướng dẫn Trapcode Form 1 Buổi
Bài 11 – Hướng dẫn Trapcode Particular 1 Buổi
Bài 12 – Hướng dẫn Element 3D 1 Buổi
Bài 13 – Hướng dẫn Camera nâng cao 1 Buổi
Bài 14 – Hướng dẫn Tracking trong After Effect 1 Buổi
Bài 15 -Thực hành Tracking & Trapcode cho TVC 1 Buổi
Bài 16 – Làm bài cuối khóa. Tổng kết

Categories