Blog

Khóa học thiết kế UI UX Cơ Bản (Thiết Kế Giao Diện Web)

Khóa học thiết kế UI UX Cơ Bản (Thiết Kế Giao Diện Web)

wiliam ButinJuly 15, 2019

Mô tả khóa học Khóa học thiết kế UI UX Cơ Bản sẽ giúp bạn nắm bắt được chuỗi quy trình và công cụ tập trung vào thiết kế giao diện Web. Sử dụng thành thạo ứng dụng thiết kế UI ...

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

wiliam ButinJuly 15, 2019

Mô tả khóa học Khóa học After Effect Hiệu Ứng sẽ trang bị cho bạn từ những kỹ năng nền tảng nhất đến thành thạo After Effect, được tập trung vào Hiệu Ứng Video. Hoàn thành ...

Khoá học Cinema 4D TVC Quảng Cáo

Khoá học Cinema 4D TVC Quảng Cáo

wiliam ButinJuly 15, 2019

Mô tả khóa học Sau khi hoàn thành khóa học Cinema 4D TVC Quảng Cáo này, bạn sẽ: Thành thạo các kỹ năng nâng cao về Modeling, Animation, UVmapping, Textture, Shader, Camera, ...

Khoá học quay phim DSLR & Mirrorless

Khoá học quay phim DSLR & Mirrorless

wiliam ButinJuly 15, 2019

Mô tả khóa học Học Quay Phim DSLR & Mirrorless! Bạn có thể làm được những gì? Thuần thục các thao tác xử lý máy, kiểm soát các thông số, hiệu chỉnh cách chức năng chuyên ...

Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

wiliam ButinJuly 15, 2019

Mô tả khóa học Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation sẽ trang bị cho bạn từ những kỹ năng nền tảng nhất đến thành thạo After Effect để thực hiện video ...

Khóa học Maya Animation Basic

Khóa học Maya Animation Basic

wiliam ButinJuly 15, 2019

Mô tả khóa học Khóa học Maya Animation Basic giúp bạn bước đầu làm quen với lĩnh vực Animation hoạt hình 3D chuyên nghiệp. Nắm vững các nguyên tắc Animation hoạt hình và sử ...

Khoá học Cinema 4D Basic

Khoá học Cinema 4D Basic

wiliam ButinJuly 15, 2019

Mô tả khóa học Khóa học Cinema 4D Basic sẽ trang bị cho bạn những kiến thức nền tảng và tổng quát nhất đến thành thạo Cinema 4D. Sau khóa học Cinema 4D Basic bạn hoàn toàn nắm ...

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

wiliam ButinJuly 15, 2019

Mô tả khóa học Khoá học Nhiếp Ảnh cơ bản giúp bạn nắm vững nguyên lý nhiếp ảnh, hiểu rõ và ứng dụng chuyên nghiệp các nguyên tắc trong nhiếp ảnh hiện đại. Thành thạo các thông ...

Khóa học thiết kế Illustrator

Khóa học thiết kế Illustrator

wiliam ButinJuly 15, 2019

Mô tả khóa học Khóa học thiết kế Illustrator từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn nắm vững và thành thạo các kỹ năng thiết kế bằng Illustrator. Là khoá học thiết kế Illustrator ...

Khoá học Photoshop Basic

Khoá học Photoshop Basic

wiliam ButinJuly 15, 2019

Khóa học Photoshop Basic sẽ mang đến cho bạn kiến thức từ cơ bản đến nâng cao Photoshop. Sau khóa học bạn sẽ có thể sử dụng thành thạo Photoshop để Thiết kế, Chỉnh sửa ảnh, ...